Account Manager

Euler Hermes Group

- Portfoliodoelstellingen bereiken door makelaars te beheren en bestaande klantrelaties (rechtstreeks of via makelaar) te onderhouden, uit te breiden en opnieuw aan te halen - Maximaliseren van het hernieuwen van de bestaande portefeuille met gespecialiseerde makelaars, directe klanten en klanten met niet gespecialiseerde makelaars - Realiseren van de objectieven van verandering van premievoet en eventueel herstructureren van de polis van de klantenportefeuille - Behouden en ontwikkelen van tevredenheid van klanten en makelaars - Vergroten van de gehele portefeuille door het realiseren van uitbreidingen

Doelstellingen voor portfoliogroei en -kwaliteit bereiken ~crlf~- Relaties ontwikkelen met klanten en makelaars ~crlf~- Poliscondities negociëren bij hernieuwing met directe klanten, klanten via gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde makelaars - Mogelijkheden voor cross- en upselling opsporen ~crlf~- Proactieve service, zoals klantenbezoeken, welkomstcontacten met nieuwe klanten enz. - Inventariseren van limietbehoeften van klanten en coordinatie hiervan met het Risk Departement - Oplossingen zoeken wanneer er zich problemen voordoen ~crlf~- Coordinatie van escalaties ~crlf~Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de kwaliteitsnormen in de hele Groep~crlf~- Bestaande makelaars bedienen op basis van makelaarssegmentatie~crlf~ - Klantensegmenten bedienen op basis van de Operationele Handleiding~crlf~ - Nauw samenwerken met andere kernfuncties~crlf~ - Commerciële underwritingnormen toepassen (MMCD-regels) om de rendabiliteit en kwaliteit van de klantenportfolio te garanderen~crlf~

Marktkennis:~crlf~ - Deskundige marktkennis~crlf~ - Uitgebreid netwerk kunnen opbouwen met nauwe contacten met ~crlf~ makelaars, marktspelers en opiniemakers~crlf~Vakkennis:~crlf~ - Leads voor uitbreidingen kunnen creëren en omvormen~crlf~ - Deskundige saleskennis en onderhandelingsvaardigheden~crlf~Interpersoonlijke vaardigheden:~crlf~ - Kunnen samenwerken met leden van andere kernfuncties~crlf~ - Klanten kunnen overtuigen tijdens onderhandelingen~crlf~ - Goede relatie kunnen opbouwen en versterken met klanten en makelaars~crlf~~crlf~Taalkennis: zeer goede kennis (Vloeiend) Nederlands, Frans, Engels. ~crlf~

Allianz Group is een betrouwbare verzekerings- en vermogensbeheermaatschappijen en behoort tot de top in de wereld. We omarmen ambities, dromen en uitdagingen van al onze werknemers. Als werkgever bieden we een unieke werkomgeving aan waar iedereen het vertrouwen krijgt om te ontdekken en te groeien. We geven vorm aan een toekomst waar zowel onze klanten als de hele maatschappij beter van wordt. Join us. Let’s care for tomorrow.~crlf~~crlf~Wij hechten grote waarde aan diversiteit en een inclusieve werkomgeving en we zijn er trots op dat we mensen gelijke kansen geven. Wij moedigen je aan om je zelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruitziet, van wie je houdt of waarin je gelooft.

Euler Hermes is wereldmarktleider in kredietverzekeringen en corporate incasso. Haar core business is het verzekeren van uitstaande vorderingen voor meer dan 50.000 cliënten in de zakelijke markt wereldwijd. De organisatie heeft als ambitieuze doelstelling ook in Nederland door te groeien naar een leidende positie. Met een fijnmazig netwerk, één centrale database (>40 miljoen bedrijven) en een state of the art IT-infrastructuur is de organisatie in staat haar klanten snel en volledig te informeren over mogelijke debiteurenrisico's. In totaal verzekert Euler Hermes voor € 14 miljard aan uitstaande kredieten voor Nederlandse bedrijven. Dagelijks worden wereldwijd circa 18.000 nieuwe kredietaanvragen door cliënten ter beoordeling aangeboden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Bosch.

Meer informatie is te vinden op www.eulerhermes.nl.~crlf~~crlf~

 
Encontrou a vaga perfeita? É hora de trabalhar na sua candidatura. Temos algumas dicas para você!

Registre-se/faça login em nosso sistema de candidaturas e você receberá um e-mail de confirmação com seus dados de login brevemente. Preencha o formulário de inscrição. Você pode enviar seus dados via Xing. Encontre mais informações sobre nossas regras de senha em nosso FAQ

Note que o sistema não pode processar arquivos ZIP, formatos PDF protegidos ou anexos maiores que 7 MB. Você pode enviar seus arquivos nos seguintes formatos:

  • PDF
  • MS Office formats (Word, PowerPoint, Excel)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group format (.jpeg)
  • Joint Photographic Group format (.jpeg)
  • Portable Network Graphics (.png)

Encontre mais informações em nosso FAQ.

 

Entre no nosso sistema de candidaturas e verifique sua página inicial para ver o status de sua candidatura. Você pode liberar seu perfil para que nossos recrutadores possam localizá-lo(a) no sistema e entrar em contato com você. Encontre mais informações em nosso FAQ.

Não encontrou a vaga ideal? Podemos ajudar com isso. Inscreva-se para alertas de vagas! Você receberá automaticamente um alerta de vagas personalizado quando uma oportunidade adequada à sua experiência e interesse ficar disponível.

Quando for convidado(a) para uma primeira entrevista, certifique-se de consultar nosso site para saber mais sobre a Allianz como empregadora, nossa cultura e valores e obter algumas ideias para se preparar para a entrevista.

Se você tiver problemas técnicos com o nosso sistema de candidaturas, consulte nosso FAQ para mais informações. Problema ainda não resolvido? Envie um e-mail com sua solicitação e um “print” da tela com a mensagem de erro para careers@allianz.com.

Nosso expediente de trabalho permite que nossos colaboradores possam conciliar vida pessoal e profissional. 
Você é encorajado a ampliar suas habilidades e criar uma carreira através de diferentes funções, países e entidades da Allianz.
Acesse nossos programas de aprendizagem digital a qualquer momento, em qualquer lugar e como você precisa. 
Faça parte de uma companhia verdadeiramente global e explore nosso ambiente internacional.
Nós nos importamos com a sua saúde e incentivamos que esteja em forma e saudável. 
Seus resultados serão reconhecidos com uma remuneração atrativa.
Thibaut, Allianz Germany


Conheça o time da Allianz

 

"A Allianz quer que você explore e dê o próximo passo - Não é apenas uma história de marketing, eu vivencio isso enquanto trabalho aqui."


Thibaut, Allianz Germany

7 steps of the application process at Allianz.