Account Manager

Euler Hermes Group

- Portfoliodoelstellingen bereiken door makelaars te beheren en bestaande klantrelaties (rechtstreeks of via makelaar) te onderhouden, uit te breiden en opnieuw aan te halen - Maximaliseren van het hernieuwen van de bestaande portefeuille met gespecialiseerde makelaars, directe klanten en klanten met niet gespecialiseerde makelaars - Realiseren van de objectieven van verandering van premievoet en eventueel herstructureren van de polis van de klantenportefeuille - Behouden en ontwikkelen van tevredenheid van klanten en makelaars - Vergroten van de gehele portefeuille door het realiseren van uitbreidingen

Doelstellingen voor portfoliogroei en -kwaliteit bereiken ~crlf~- Relaties ontwikkelen met klanten en makelaars ~crlf~- Poliscondities negociëren bij hernieuwing met directe klanten, klanten via gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde makelaars - Mogelijkheden voor cross- en upselling opsporen ~crlf~- Proactieve service, zoals klantenbezoeken, welkomstcontacten met nieuwe klanten enz. - Inventariseren van limietbehoeften van klanten en coordinatie hiervan met het Risk Departement - Oplossingen zoeken wanneer er zich problemen voordoen ~crlf~- Coordinatie van escalaties ~crlf~Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de kwaliteitsnormen in de hele Groep~crlf~- Bestaande makelaars bedienen op basis van makelaarssegmentatie~crlf~ - Klantensegmenten bedienen op basis van de Operationele Handleiding~crlf~ - Nauw samenwerken met andere kernfuncties~crlf~ - Commerciële underwritingnormen toepassen (MMCD-regels) om de rendabiliteit en kwaliteit van de klantenportfolio te garanderen~crlf~

Marktkennis:~crlf~ - Deskundige marktkennis~crlf~ - Uitgebreid netwerk kunnen opbouwen met nauwe contacten met ~crlf~ makelaars, marktspelers en opiniemakers~crlf~Vakkennis:~crlf~ - Leads voor uitbreidingen kunnen creëren en omvormen~crlf~ - Deskundige saleskennis en onderhandelingsvaardigheden~crlf~Interpersoonlijke vaardigheden:~crlf~ - Kunnen samenwerken met leden van andere kernfuncties~crlf~ - Klanten kunnen overtuigen tijdens onderhandelingen~crlf~ - Goede relatie kunnen opbouwen en versterken met klanten en makelaars~crlf~~crlf~Taalkennis: zeer goede kennis (Vloeiend) Nederlands, Frans, Engels. ~crlf~

Allianz Group is een betrouwbare verzekerings- en vermogensbeheermaatschappijen en behoort tot de top in de wereld. We omarmen ambities, dromen en uitdagingen van al onze werknemers. Als werkgever bieden we een unieke werkomgeving aan waar iedereen het vertrouwen krijgt om te ontdekken en te groeien. We geven vorm aan een toekomst waar zowel onze klanten als de hele maatschappij beter van wordt. Join us. Let’s care for tomorrow.~crlf~~crlf~Wij hechten grote waarde aan diversiteit en een inclusieve werkomgeving en we zijn er trots op dat we mensen gelijke kansen geven. Wij moedigen je aan om je zelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruitziet, van wie je houdt of waarin je gelooft.

Euler Hermes is wereldmarktleider in kredietverzekeringen en corporate incasso. Haar core business is het verzekeren van uitstaande vorderingen voor meer dan 50.000 cliënten in de zakelijke markt wereldwijd. De organisatie heeft als ambitieuze doelstelling ook in Nederland door te groeien naar een leidende positie. Met een fijnmazig netwerk, één centrale database (>40 miljoen bedrijven) en een state of the art IT-infrastructuur is de organisatie in staat haar klanten snel en volledig te informeren over mogelijke debiteurenrisico's. In totaal verzekert Euler Hermes voor € 14 miljard aan uitstaande kredieten voor Nederlandse bedrijven. Dagelijks worden wereldwijd circa 18.000 nieuwe kredietaanvragen door cliënten ter beoordeling aangeboden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Bosch.

Meer informatie is te vinden op www.eulerhermes.nl.~crlf~~crlf~


Recomendaciones de aplicación


¿Has encontrado el empleo perfecto? Trabaja en tu solicitud de empleo. ¡Tenemos algunas sugerencias!

Regístrate/inicia sesión en nuestro sistema de solicitudes y, en breve, recibirás un correo electrónico de confirmación. Rellena el formulario de inscripción. Puedes cargar tus datos a través de Xing. Encuentra más información sobre nuestras normas sobre contraseñas en nuestras preguntas frecuentes.

 Ten en cuenta que el sistema no puede procesar archivos ZIP, formatos PDD protegidos ni archivos adjuntos de más de 7 MB. Puedes cargar tus archivos en los siguientes formatos:

  • PDF
  • Formatos MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group format (.jpeg)
  • Joint Photographic Group format (.jpeg)
  • Portable Network Graphics (.png)

Encuentra más información en nuestras preguntas frecuentes.

 

Inicia sesión en nuestro sistema de solicitud y revisa tu página de inicio personal para ver el estado de tu candidatura. Puedes publicar tu perfil para que nuestros reclutadores puedan encontrarte en el sistema y se pongan en contacto contigo. Encuentra más información en nuestras preguntas frecuentes.

¿No has podido encontrar el empleo adecuado? Te podemos ayudar con eso. ¡Regístrate para las alertas de empleo! Recibirás automáticamente una alerta de empleo personalizada cuando llegue a estar disponible un trabajo que encaje con tu experiencia e intereses. 

Cuando seas invitado a una primera entrevista, asegúrate de visitar nuestra página web para saber más acerca de Allianz como empleado, nuestra cultura y valores, así como para obtener información que te ayude a prepararte para la entrevista.

Si tienes problemas técnicos con nuestro sistema de solicitud, consulta nuestras preguntas frecuentes para obtener más información. ¿El problema todavía no se ha solucionado? Envía un correo electrónico con tu solicitud y una captura de pantalla completa con el mensaje de error a careers@allianz.com.

 

Nuestro salario emocional

Desarrollamos modelos de jornadas laborales que dan a nuestros empleados flexibilidad en la planificación y organización de su trabajo y tiempo libre.
Te animamos a desarrollar tus habilidades y construir tu carrera profesional en todas las funciones, países y entidades de Allianz.
Accede a nuestros programas de formación digital donde quieras, cuando quieras y siempre que los necesites.
Únete a una compañía global y real y explora nuestro ambiente internacional.
Nos preocupamos por tu salud y apoyamos tu bienestar.
Tu desempeño será reconocido con atractivas recompensas.


Descubre el equipo Allianz

"Enfocar la venta hacia productos con los que nuestros clientes no están familiarizados es uno de nuestros mayores desafíos."


Paloma, Allianz España

Aplica a nuestras ofertas de empleo siguiendo 7 sencillos pasos.