Account Manager

Euler Hermes Group

- Portfoliodoelstellingen bereiken door makelaars te beheren en bestaande klantrelaties (rechtstreeks of via makelaar) te onderhouden, uit te breiden en opnieuw aan te halen - Maximaliseren van het hernieuwen van de bestaande portefeuille met gespecialiseerde makelaars, directe klanten en klanten met niet gespecialiseerde makelaars - Realiseren van de objectieven van verandering van premievoet en eventueel herstructureren van de polis van de klantenportefeuille - Behouden en ontwikkelen van tevredenheid van klanten en makelaars - Vergroten van de gehele portefeuille door het realiseren van uitbreidingen

Doelstellingen voor portfoliogroei en -kwaliteit bereiken ~crlf~- Relaties ontwikkelen met klanten en makelaars ~crlf~- Poliscondities negociëren bij hernieuwing met directe klanten, klanten via gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde makelaars - Mogelijkheden voor cross- en upselling opsporen ~crlf~- Proactieve service, zoals klantenbezoeken, welkomstcontacten met nieuwe klanten enz. - Inventariseren van limietbehoeften van klanten en coordinatie hiervan met het Risk Departement - Oplossingen zoeken wanneer er zich problemen voordoen ~crlf~- Coordinatie van escalaties ~crlf~Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van de kwaliteitsnormen in de hele Groep~crlf~- Bestaande makelaars bedienen op basis van makelaarssegmentatie~crlf~ - Klantensegmenten bedienen op basis van de Operationele Handleiding~crlf~ - Nauw samenwerken met andere kernfuncties~crlf~ - Commerciële underwritingnormen toepassen (MMCD-regels) om de rendabiliteit en kwaliteit van de klantenportfolio te garanderen~crlf~

Marktkennis:~crlf~ - Deskundige marktkennis~crlf~ - Uitgebreid netwerk kunnen opbouwen met nauwe contacten met ~crlf~ makelaars, marktspelers en opiniemakers~crlf~Vakkennis:~crlf~ - Leads voor uitbreidingen kunnen creëren en omvormen~crlf~ - Deskundige saleskennis en onderhandelingsvaardigheden~crlf~Interpersoonlijke vaardigheden:~crlf~ - Kunnen samenwerken met leden van andere kernfuncties~crlf~ - Klanten kunnen overtuigen tijdens onderhandelingen~crlf~ - Goede relatie kunnen opbouwen en versterken met klanten en makelaars~crlf~~crlf~Taalkennis: zeer goede kennis (Vloeiend) Nederlands, Frans, Engels. ~crlf~

Allianz Group is een betrouwbare verzekerings- en vermogensbeheermaatschappijen en behoort tot de top in de wereld. We omarmen ambities, dromen en uitdagingen van al onze werknemers. Als werkgever bieden we een unieke werkomgeving aan waar iedereen het vertrouwen krijgt om te ontdekken en te groeien. We geven vorm aan een toekomst waar zowel onze klanten als de hele maatschappij beter van wordt. Join us. Let’s care for tomorrow.~crlf~~crlf~Wij hechten grote waarde aan diversiteit en een inclusieve werkomgeving en we zijn er trots op dat we mensen gelijke kansen geven. Wij moedigen je aan om je zelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruitziet, van wie je houdt of waarin je gelooft.

Euler Hermes is wereldmarktleider in kredietverzekeringen en corporate incasso. Haar core business is het verzekeren van uitstaande vorderingen voor meer dan 50.000 cliënten in de zakelijke markt wereldwijd. De organisatie heeft als ambitieuze doelstelling ook in Nederland door te groeien naar een leidende positie. Met een fijnmazig netwerk, één centrale database (>40 miljoen bedrijven) en een state of the art IT-infrastructuur is de organisatie in staat haar klanten snel en volledig te informeren over mogelijke debiteurenrisico's. In totaal verzekert Euler Hermes voor € 14 miljard aan uitstaande kredieten voor Nederlandse bedrijven. Dagelijks worden wereldwijd circa 18.000 nieuwe kredietaanvragen door cliënten ter beoordeling aangeboden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Bosch.

Meer informatie is te vinden op www.eulerhermes.nl.~crlf~~crlf~


You have found the perfect job? It’s time to work on your application. We have some tips for you!

Ready to apply? Train your interview situation upfront through Google Assistant. The platform provides you with information about Allianz useful for your interview preparation, such as:

  • details on the application process
  • Allianz facts & figures
  • information on our corporate culture

How does it work? Let Google Assistant on your smartphone or on your Google Home device know: “Hey Google, I want to talk to Allianz Careers.”

*The Google Voice Assistant is now available in English and German. 

Register/ login to our application system and you will receive a confirmation email with your login data shortly. Fill out the application form. You can upload your data via Xing. Find more information about our password rules in our FAQ.

 Please note that the system cannot process ZIP files, protected PDF formats or attachments larger than 7 MB. You can upload your files in the following formats:

  • PDF
  • MS Office formats (Word, PowerPoint, Excel)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group format (.jpeg)
  • Joint Photographic Group format (.jpeg)
  • Portable Network Graphics (.png)

Find more information in our FAQ.

 

Login to our application system and check your personal start page to see the status of your application. You can release your profile so that our recruiters can find you in the system and contact you. Find more information in our FAQ.

Could not find the right job? We can help you with that. Sign up for job alerts! You will automatically receive a personalized job alert when a job that fits your experience and interests becomes available.

When you get invited for a first interview, make sure to check our website to learn more about Allianz as an employer, our culture and values and get some insights to prepare yourself for the interview.

If you experience technical problems with our application system, check our FAQ for more information . Problem still not resolved? Please send an email with your request and a full screenshot of the error message to careers@allianz.com.

We build on work time models that give our employees flexibility in planning and arranging their work and leisure time. 
You are encouraged to expand your skills and create a career across functions, countries and Allianz entities.
Access our digital learning programs anytime, anywhere and just as you need them. 
Join a truly global company and explore our international environment.
We care about your health and support you to stay fit and healthy.
Your results will be recognized with attractive rewards.
7 steps of the application process at Allianz.